UNIWERSBUD S.A.
STRONA GŁÓWNA
FIRMA
DOMY
MODUŁOWE
BUDOWNICTWO
PROJEKTOWANIE
ZASTĘPSTWO
INWESTYCYJNE
TRANSPORT
USŁUGI SPRZĘTOWE
KONTAKT
DANE FIRMY - KONTAKT
ZREALIZOWANE  INWESTYCJE
HISTORIA   I   STRUKTURA   UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o.

     Firma UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o.  jest przedsiębiorstwem dewelopersko - budowlanym, obejmującym zakresem swojej działalności kompleksową realizację osiedli i budynków mieszkalnych, biurowych, obiektów przemysłowych i innych.

    Początek działalności firmy datuje się na październik 1990 roku, od kiedy to firma istnieje nieprzerwanie, prowadząc działalność najpierw w formie spółki cywilnej a w wyniku przekształceń prawnych w 1996 roku do dnia dzisiejszego, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


    Przez wiele lat firma zajmowała się głównie budownictwem mieszkaniowym - budynki jednorodzinne i wielorodzinne do 11-to piętrowych, wykonywanych dla inwestorów indywidualnych i spółdzielni mieszkaniowych oraz w systemie deweloperskim a także budownictwem przemysłowym i sakralnym.

    Struktura firmy dzieli się na:
1.    dział przygotowania inwestycji, zajmujący się doborem terenów pod inwestycje, obsługą prawną, projektowaniem osiedli i innych obiektów kubaturowych, wszelkimi uzgodnieniami do pozwolenia na budowę włącznie oraz sprzedażą klientom budowanych mieszkań, przekazaniem budynków do użytkowania.
2.    zakłady wykonawcze, realizujące budowy osiedli i innych obiektów, składające się w głównej mierze z etatowych pracowników naszej firmy, posiadających wieloletnie doświadczenie w wykonywanych przez siebie specjalnościach. Dysponują one kompletną bazą sprzętową, pozwalającą na wykonanie każdego typu budynku wraz z infrastrukturą techniczną.
3.    bazę sprzętowo remontową, produkującą elementy ślusarskie i drewniane na potrzeby budów oraz dokonującą remontów sprzętu budowlanego i transportowego. Firma posiada także ciężki sprzęt budowlany – samochody, koparki, ładowarki, żurawie wieżowe i samochodowe, świadcząc usługi sprzętowe dla klientów.