UNIWERSBUD S.A.
STRONA GŁÓWNA
FIRMA
DOMY
MODUŁOWE
BUDOWNICTWO
PROJEKTOWANIE
ZASTĘPSTWO
INWESTYCYJNE
TRANSPORT
USŁUGI SPRZĘTOWE
KONTAKT
O NAS
ZREALIZOWANE  INWESTYCJE
Rok założenia 1990
 UNIWERSBUD DEVELOPMENT Sp. z o.o. 

Siedziba  02-002 Warszawa, ul Nowogrodzka 62 B / 2
NIP        
7010255403,
Regon    
142592329,
KRS       
0000364546,
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
Reprezentowana przez Sylwię Szarlik-Szczepańczyk - Prezesa Zarządu
Kapitał zakładowy 5.000,00 zł opłacony w całości


Kontakt
Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do naszego Biura Techniczno-Handlowego

Oczywiście na wszystkie Państwa pytania jesteśmy gotowi odpowiedzieć telefonicznie lub odpowiadając na Państwa fax lub e-mail

nasz adres: ul.Nowogrodzka 62B lok 2, 02-002 Warszawa

nasz telefon: (022) 622-87-58 lub (022) 622-87-59

nasz fax: (022) 622-74-15

nasz e-mail: info@uniwersbud.pl